https://plus.google.com/u/0/+%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%9F%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94? rel=author עורכי דין בחיפה (עו"ד בן-צוק). - זכויות יוצרים - עורכי דין זכויות יוצרים - חיפה
 
 

   עורכי דין בחיפה זכויות יוצרים

 
 
    
   מהי זכוות יוצרים:
 
זכויות יוצרים הן הגנה על יצירות שנוצרו על ידי אדם או תאגיד ומוגנות מפני העתקה אסורה ושימוש שלא כדין על ידי מי שלא הורשה לכך וכן על זכותו של בעל היצירה שלא תשונה וכן בהתאמה שיינתן הקרדיט הראוי ליוצר היצירה.
 
הגנת זכויות היוצרים הינה הגנה "ממשפחת" דיני הקניין הרוחני, שהולכת ומתפתחת במשפט הישראלי והבינלאומי כאשר בעלי היצירות יכולים להגן על יצירותיהם באמצעות חוק זכויות יוצרים.
 
כפי שקיימת הגנה על הרכוש המוחשי כגון נכסי נדל"ן, או נכסי מיטלטלין כך קיימת הגנה לאותם נכסים שאינם מוחשיים, אם כי ההגנה היא בהסדר חקיקתי נפרד משום היותו סוג של הסדר בין בעלי הזכויות וכלל הציבור לצורך עידוד פיתוח ויצירה כך שבמקרים מסוימים מותר להשתמש גם ביצירות שהן מוגנות על פי הכללים שנקבעו בדין.
 
המחוקק הישראלי רואה בחומרה רבה שימוש והעתקה של יצירות שלא כדין ובשנת 2007 תוקן חוק זכויות יוצרים והוגדל הפיצוי בגין כל הפרה של כל יצירה מ 20,000 ₪ לסך של עד 100,000 ₪ והכל מבלי הוכחת כל נזק ודי בכך שבוצעה ההפרה, ויתרה מכך, "חזקה" היא כי התובע הוא הבעלים של היצירה ולכן נטלי ההוכחה בדרך כלל רובצים על הנתבע בכדי להוכיח שאין מדובר בהעתקה אסורה.
 
החוק מגדיר מה ראוי להיקרא יצירה ואיזה סוג של יצירות ראויות לקבל הגנה לצורך ביטוי הרעיון שממנו נוצרה היצירה, ובתי המשפט מרחיבים או מצמצמים מפעם לפעם את ההגנות ליצירות בהתאם להתפתחות הטכנולוגית וכלי הביטוי של הרעיון וכך הוא לדוגמא: יצירות ספרותיות, מאמרים, שירים, לחנים, פיסול, מחזות, יצירות קולנוע, הרצאות, תמונות, ציורים, אתרי אינטרנט, פרסומות, תוכנות מחשב, מלאכות אומנות, יצירות אדריכליות ועוד, בעוד בחלק מהמקרים מתיר המחוקק העתקה למשל לצרכי לימוד או כאשר השימוש הוא שימוש הוגן.
 
התחומים שאינם ברי הגנה על פי חוק זכויות היוצרים הם רעיון, מושג מתמטי, תהליך ושיטת ביצוע, עובדה או נתון, חדשות היום, אולם חשוב שוב לציין כי דרך הביטוי כן ראויה להגנה.
 
כיום בעידן המידע והאינטרנט כאשר רוב היצירות בעלות נגישות גבוהה ברוב מנועי החיפוש ובאתרים של היוצרים, כגון אתרי תדמית לחברות, אתרים אישיים, אתרים מסחריים, הנגישות של כלל הציבור אל אותן יצירות הינו קל, ויתרה מכך הקלות שבה יצירה ניתנת להעתקה בין אם מדובר בתמונות, או תוכנות, או קבצי מוסיקה ומאמרים יוצרים "התנגשויות" משפטיות רבות מאוד המגיעות לבתי המשפט בגין הפרות שרובן קשורות בהעתקת יצירות בחלקן או בשלמותם.
 
הגשת תביעה בתחום זכויות היוצרים:
 
כתבת מאמר, חיברת שיר, העלית תמונות לרשת, בנית אתר, פיתחת אפליקציה ייחודית או תוכנה, ואחרים העתיקו אותה ומשתמשים ביצירה זו כבשלהם, אתה זכאי לתבוע את המפר להסיר מיידית את כל הקבצים המפרים, או להשמיד את כל ההדפסים שהופקו תוך הפרת זכויות היוצרים ביצירות שלך, קרי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי למתן צווי מניעה וצווי עשה וכמו כן בד בבד לתבוע פיצוי כספי עד 100,000 ₪ על פי החוק בגין כל הפרה והפרה בפני עצמה מבלי להוכיח שנגרם כל נזק.
 
במידה והייתה הפרה והיא הוסרה, עדיין זכאי בעל היצירה לתבוע רק את הפיצוי בגין כל הפרה כתביעה כספית מתחום הקניין הרוחני בבית המשפט המוסמך לפי סכום התביעה.
 
הגנות בגין הפרת זכויות יוצרים:
 
המחוקק הכיר במספר הגנות של מפרים מפני תביעה, כגון הגנה של מפר תמים, הגנת  השימוש ההוגן, או האם בכלל מדובר ביצירה ומתי יהיה אותו "מוצר" ראוי להתקרא יצירה על פי החוק.
 
בשנים האחרונות עם התפתחות הטכנולוגיה המקדימה ברובה את פסיקות בתי המשפט, מכירים יותר ויותר בתי המשפט בהגנות נוספות למפרים ובתנאי שהם יכולים לעמוד בביקורת שיפוטית ומבוססים על החידושים הטכנולוגיים הקיימים ובין היתר מתפתחת הגישה המחייבת בעל זכויות יוצרים לתת הגנה טכנולוגית ליצירתו באם היא באמת ראויה להיקרא יצירה ברת הגנה משפטית.
 
אמנם שינוי חוק זכויות יוצרים הגדיל את הפיצוי בגין כל הפרה עד לסך של 100,000 ₪ אך נתן לבית המשפט כלים משפטיים לבחון את אותן יצירות שלגביהן נטענת ההפרה קרי, היקף ההפרה, חומרתה אם בכלל, משך זמן ההפרה, האם נגרם נזק ממשי לתובע ותום ליבו של הנתבע.
 
שירותי המשרד:
 
·                    כתבי תביעה והגנה מתחום זכויות היוצרים.
·                    ייצוג משפטי מלא בבית המשפט.
·                    ייעוץ משפטי לבניית אתרי אינטרנט בהיבטים משפטיים.
·                    גישור ובוררות בתחום הקניין הרוחני.
·                    ניהול מו"מ לשימוש בזכויות יוצרים.
·                    עריכת הסכמי שימוש, היקפם ותמלוגים בגין השימוש.
·                    עריכת תקנון שימוש לאתרי אינטרנט וחוזים אלקטרוניים.
 
 
       צור קשר עם משרד עו"ד בחיפה לייעוץ !  04-8677812 או 050-5358926

    

 

 

 

        

 

 

 

     

 

 

 

    

                                  עדכון אחרון מאמר עורך דין מסחרי 29/03/15  עורכי דין זכויות יוצרים

 

  1. עורכי דין בחיפה (עו"ד בן-צוק). - זכויות יוצרים - עורכי דין זכויות יוצרים ...

    www.altavista.co.il/זכויות_יוצרים
    זכויות יוצרים הן הגנה על יצירות שנוצרו על ידי אדם או תאגיד ומוגנות מפני העתקה אסורה ושימוש שלא כדין על ידי מי שלא הורשה לכך וכן על זכותו של בעל היצירה שלא תשונה וכן בהתאמה ...