https://plus.google.com/u/0/+%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%9F%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94? rel=author עורכי דין בחיפה (עו"ד בן-צוק). - סימני מסחר - עורך דין סימני מסחר - חיפה
 
 

עורך דין בחיפה סימני מסחר

 
 
      
משרדנו מייצג לקוחות רבים בבתי המשפט בכל הקשור בתביעות העוסקות בהפרת סימני מסחר, חיקויים מסחריים ועוולות מסחריות.
 
סימן מסחר יכול להיות כל סמל או שם ייחודי שנבחר על ידי אדם או תאגיד המזוהה עם מוצרים או שירותים הניתנים על ידו מתוך מטרה ליחד את הטובין משאר האחרים הקיימים בשוק ולצבור מוניטין.
 
סימן מסחר הוא נכס לכל דבר ועניין בדומה לבעלות על מקרקעין או מיטלטלין ובדרך כלל נרשם אצל רשמי סימני המסחר בארץ ובמדינות נוספות, ככל שבעל הסימן מעוניין לתת הגנה חזקה ומוצהרת לסימן עצמו וכן לטובין הקשורים עם הסימן.
 
במקרים רבים מאוד סימני המסחר כגון, מוצרי הנעלה והלבשה, משקאות לסוגיהם, מוצרי טיפוח, תקשורת ושירותים שונים מזוהים עם אותו סימן מסחר "לוגו" הצובר לאורך זמן לאחר השקעה כספית אדירה מוניטין ולדוגמא האות M של מקדונלדס או השם Google למנוע החיפוש, או שלושת הפסים על נעלי adidas די בהם בכדי שכל אדם סביר יראה אותם על מנת לדעת באיזה מוצרים מדובר והקהל מזהה את המוצר, איכותו והשירותים הנלווים לו בזכות הסימן.
 
כשאין העתקה של ממש המפרה את זכויות בעלי סימני המסחר "אחד לאחד", יש המבצעים חיקוי של הסימן עם שינויים קלים, כך שהקונה הסביר טועה בין המקור לבין החיקוי לאותו סוג של מוצר או שירות ורוכש בטעות את המוצר המתחרה והמפר, שבדרך כלל הינו זול יותר ובאיכות ירודה תוך מחשבה כי רכש את המוצר המקורי.
 
במדינות רבות ובעיקר במזרח אסיה ואפריקה מתבצעות העתקות של ממש למוצרים ידועים, ותעשיית הזיופים פורחת ולצורך הגנה על מוצרי המקור קיימות הוראות מיוחדת בפקודת המכס המונעות את יבוא הטובין המזויף לישראל.
 
יחד עם זאת בעידן הגלובליזציה מנסות לייחס לעצמן חברות הענק בלעדיות ייצור ומניעת תחרות ושוק חופשי מיצרנים קטנים שיש בין מוצריהם דמיון מסוים ולכך קיימות הגנות לאותם יצרנים ויבואנים באם פעלו בתום לב ושלא מתוך כוונת העתקה או גניבת עין.
 
חיקוי מסחרי יכול להיות אף אם צורת המוצר, למשל בקבוק משקה שעליו לוגו דומה למוצר המקור, ולא די בשוני קטן שמתבצע במוצר החיקוי, אלא הוא נמדד במבחנים כוללים, של גודל, צבע, סוג, קהל היעד, תרבות הרכישה של הלקוחות, מחירים ולפי כלל המרכיבים גם יחד ניתן לדעת אם הכוונה הייתה לחקות את מוצר המקור או שמדובר בתחרות לגיטימית בין יצרנים למוצר דומה.
 
יצרן מוצרים או יבואן החושש כי הוא עלול להיתבע על מוצרים דומים, לוגו, צורה כדאי מאוד שייוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום בכדי להימנע מתביעה שעלולה להגיע לסכומי פיצוי עצומים וכן עלולה להביא להשמדת כלל המוצרים המפרים.
 
נתבעת בגין הפרת סימני מסחר והעתקת מוצרים, או שהעתיקו לך מוצר או סימן מסחר, פנה למשרדנו לצורך ייצוג וייעוץ משפטי.

  צור קשר עם משרד עו"ד בחיפה לייעוץ !
         04-8677812 או 050-5358926
                                       עדכון אחרון מאמר זכויות יוצרים 20/05/15

....

....

....