https://plus.google.com/u/0/+%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%9F%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94? rel=author עורכי דין בחיפה (עו"ד בן-צוק). - תביעות בנקים - עורכי דין בנקים - חיפה
 
 

              עורכי דין בחיפה - בנקים 

 
 

משרדנו מטפל בתביעות בנקים ובתביעות כנגד בנקים, לרבות חשבונות מוגבלים.

עם כניסתם לתוקף של מגבלות מסגרת האשראי, מצאו עצמם מאות אלפי לקוחות הבנקים שהם משקי בית, חברות, שותפויות ועוד... על סף המסגרת המותרת, תוך איום מתמיד של הבנק לסגירת "צינור החמצן" הקיומי שבדרך כלל יוצר תגובת שרשרת קשה למצבם העסקי והפרטי של הלקוח בבנק. מוחזרות המחאות, הוראות קבע שונות ואף חדל הבנק לשלם את הוראות תשלומי המשכנתא.

צריך לזכור שהבנק "איננו ידיד" ובוודאי שאיננו חבר וגם אם שנים רבות חייכו אליך פקידי הבנק ומנהליו, הרי בראש ובראשונה הבנק הינו גוף מסחרי שמטרתו להשיא לעצמו רווחים גדולים שהוא צובר בגין עמלות וריביות גבוהות ממכירת המוצר העיקרי שלו והוא הכסף.

ביום שבו הבנק עוצר את חשבון העו"ש עקב חריגה בחשבון, בדרך כלל כעבור מספר ימים מוחזרות המחאות והוראות קבע וכעבור זמן קצר נוסף, דורש הבנק מהלקוח לפרוע מיידית את כל יתרת החשבון לרבות ההלוואות ומפסיק את פעילות כרטיס האשראי.

הלקוח מרגיש, ובצדק כי הוא עומד "בפני שוקת שבורה" מתחילים להגיע טלפונים של ספקים זועמים שההמחאות שניתנו להם הוחזרו ללא כיסוי, גם הבנק למשכנתאות מתעניין בתשלום שלא שולם לו במועד ובכלל, חברת הליסינג מאיימת בלקיחת הרכב ואם יש ערבים, אזי הם הראשונים שזועמים על שנדרשים הם לשלם חובות לא להם, כאשר לא קיבלו שקל אחד לכיסם.

פלילי מיסוי
פלילי מיסוי
פלילי מיסוי
פלילי מיסוי

 
כבר בשלב זה חשוב מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין ולהציג בפניו את התמונה הכוללת של הבעיה, לקבל פתרונות יצירתיים לפי סדר עדיפויות "האיומים" השונים, ובעיקר לדעת בפני מה אתם ניצבים ומה דרכי הפעולה הנכונות.


יש בנקים המוכנים להגיע להסדר חדש ולנהל מו"מ מתוך ראייה כלכלית טהורה כי כל דבר אחר זולת הסדר יהיה לרעתו של הבנק.

ויש בנקים בעיקר הקטנים והשמרניים שלא ממהרים להגיע להסדר אלא מעדיפים להגיש תביעה בבית המשפט מתוך תקווה שהלקוח הנתבע ייתן בידם ממקורות עלומים או גלויים את כל יתרת חובו או יגיע להסדר טוב יותר מבחינתו של הבנק.

במידה רבה דברים אלה תלויים בעו"ד המייצג את הבנק והמחלקות המשפטיות בבנקים, הקובעים מדיניות אסטרטגית בטיפול בלקוחות שהסתבכו.

כמה עצות מפתח ללקוח שהסתבך עם בנק:
 
 • ראשית, זה קורה וקרה לגדולים וטובים מכם לכן אל תחושו כל רגש נחיתות מול הבנק ועוצמתו ובפרט מול התנהגות פקידיו ועורכי הדין שלו, הם עושים מלאכתם בדיוק על מנת לרצות את האינטרסים של הבנק.
 • אל תמהרו לחתום על הסדרים תחת לחץ עם הבנקים, היוועצו עם עורך דין.
 • הכנסת עו"ד לתמונה כבר בשלב הראשוני הינה חיונית והכרחית.
 • בשלב הניסיון להגעה להסדר עם הבנק חייבת להיות כנות וצריך לשכנע את הבנק בכנות זו שהיא לטובתו.
 • אחרי שהבנק הגיש תביעה ובדרך כלל "בסדר דין מקוצר", יש לבקש רשות להתגונן שהיא איננה זכות קנויה (לצערנו), ושלב זה הינו קריטי משום שאי מתן רשות להתגונן תוביל למתן פס"ד על מלוא סכום התביעה ופתיחת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב.
 • גם בשלב הליכי הוצאה לפועל, יש חשיבות לעו"ד מייצג, על מנת להביא להסדר טוב נכון וריאלי מבחינתו של החייב, וגם בשלב זה ניתן להגיע להסדר עם הבנקים.

חשוב לציין, כי הבנקים נוהגים לשכור חוקרים פרטיים לביצוע חקירות כלכליות נגד החייבים, במקרים מסוימים אף מעבר לחקירות כלכליות אלא חקירות סמויות למציאת כל בדל מידע שיכול להוביל את הבנק לגבות את חובו מהחייב.


העברות נכסים חפוזה בסמוך להיווצרות החובות איננה תופסת בדרך כלל מבחינה משפטית, אלא אם כן הוכח כי נעשו בתום לב ולא למטרות התחמקות מכל התחייבות כספית.

תביעות נגד בנקים נובעות בדרך כלל מביצוע פעולות על ידי הבנק שלא הותרו לו בהסכם בין הלקוח והבנק, חלקן נובעות מייעוץ השקעות לקוי ומאינטרסים אחרים של הבנקים כגון העדפות השקעה בקרנות מסוימות, או יצירת תוכניות חיסכון תוך הכנסת חשבונות ליתרות חובה בעבור יצירת אותן תוכניות חיסכון, מה שקרוי התניית שירות בשירות.

בחלק אחר מהמקרים מחייבים הבנקים בעמלות מעבר למוסכם, וכן בריביות לפי מספר ימים נמוך בשנה כגון 360 ימים במקום 365 ימים ולאורך זמן נוצרים הפרשים משמעותיים בעיקר כאשר מנהלים חשבונות במחזורים גדולים.
רשלנות בנקים היא אף העמדת מסגרות אשראי ומתן הלוואות מעבר ליכולת האמיתית של הלקוח וללא בטחונות סבירים, דבר שבעיקר משליך לעברם של אלה שחתמו ערבות לאותם חשבונות.
 
שכר הטרחה של משרדנו נקבע עם הלקוח בדרך כלל על בסיס מודולארי, כגון, שלב המו"מ עם הבנקים, ייצוג בתביעה עד מתן הרשות להתגונן ואחריה ובמידת הצורך בהוצאה לפועל. בתביעות כספיות מסוג זה, אין נקבעים אחוזים מהתוצאה כמו בתביעות נזיקין.
 
                      צור קשר עם משרד עו"ד בחיפה לייעוץ !  04-8677812 או 050-5358926

עורכי דין בנקים  חשבון מוגבל
מאמר שפורסם: הגנות בהמחאות ושטרי חוב / עו"ד ספיר בן צוק


עדכון אחרון מאמר תביעות בנקים  08/08/15
עורכי דין בחיפה (עו"ד בן-צוק). - תביעות בנקים - עורכי דין בנקים - חיפה
 1. www.altavista.co.il/תביעות_בנקים
  משרדנו מטפל בתביעות 
  בנקים ובתביעות כנגד בנקים, לרבות חשבונות מוגבלים. עם כניסתם לתוקף של מגבלות מסגרת האשראי, מצאו עצמם מאות אלפי לקוחות הבנקים שהם משקי בית, ...

עורך דין מחיפה, עורך דין בחיפה עו"ד חיפה, עו"ד בחיפה, עו"ד מסחרי, עורך דין מסחרי, עו"ד אזרחי, עורך דין אזרחי, תביעות בנקים, עורכי דין בנקים, עו"ד זכויות יוצרים, עורך דין זכויות יוצרים עורכי דין סימני מסחר, עורכי דין קניין רוחני, עורכי דין חוזים, חוזי מכר, חוזי ייצוג, עורכי דין בקריות, עורכי דין מהקריות, עו"ד קריות, עו"ד מהקריות, סניגור צבאי, סנגור, עורכי דין עוולות מסחריות, עורכי דין חיקויים מסחריים, חשבונות מוגבלים, חשבון מוגבל, הסדרי פשרה עם בנקים, שיקים חוזרים, הגבלת חשבון בנק, ייצוג בבתי משפט,ליטיגציה, ייעוץ משפטי, עורכי דין, עורך דין, לשכת עורכי הדין,